اسنپ وانت بار اپلیکیشن وانت بار اسنپ وانت بار

 

اسنپ وانت بار اپلیکیشن

وانت بار اسنپ وانت بار

اپلیکیشن وانت و نیسان تلفنی پیشتاز تهران

اپلیکیشن وانت و نیسان تلفنی پیشتاز تهران

اپلیکیشن وانت تلفنی تهران

اپلیکیشن وانت تلفنی تهران

اپلیکیشن وانت تلفنی تهران

اپلیکیشن وانت تلفنی تهران

اپلیکیشن وانت و نیسان تلفنی پیشتاز تهران

اپلیکیشن وانت و نیسان تلفنی پیشتاز تهران

وانت  اسنپ وانت بار

اسنپ وانت بار

اپلیکیشن وانت بار

اپلیکیشن وانت و وانت تلفنی پیشتاز تهراناپلیکیشن وانت

تلفنی تهراناپلیکیشن وانت تلفنی تهراناپلیکیشن وانت و

وانت تلفنی پیشتاز تهران

و وانت تلفنی پیشتاز تهران

جهت دانلود از سایت بازار به روی عکس زیر کلیک کنید

 و وانت تلفنی پیشتاز تهران

وانت بار پیشتاز تهران

دسته رفت و آمد

حجم ۱٫۷ مگابایت

نسخه 1.0

شامد ۱-۲-۶۸۹۷۷۷-۶۳-۰-۱۶۶۸۵۲

توضیح

بوسیله این اپلیکیشن میتوانید در هر جایی از تهران به صورت شبانه روزی درخواست,وانت بار و وانت بار کنید

1 مبدا را مشخص کنید

2 مقصد را مشخص کنید

3 نوع وسیله ,وانت پیکان, وانت زامیاد,

4 ثبت درخواست را بزنید 

5 همکاران از طریق پیامک یا تماس تلفنی درخواست شما را رسیدگی می کنند

شماهم میتوانید از طریق وب سایت https://vanettelefoni.ir

یا رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,وانت بار https://telegram.me/iranvanetbot

که اپیکشن هست میتوانید درخواست کنید

امکان ارسال بار به تمامی شهرستانها بوسیله,وانت پیکان, و وانت,

اسنپ وانت تلفنی اسنپ وانت بارشهرستان

توضیح

بوسیله این اپلیکیشن میتوانید در هر جایی از تهران به صورت شبانه روزی درخواست,وانت بار و وانت بار کنید

1 مبدا را مشخص کنید

2 مقصد را مشخص کنید

3 نوع وسیله ,وانت پیکان, وانت زامیاد,

4 ثبت درخواست را بزنید 

5 همکاران از طریق پیامک یا تماس تلفنی درخواست شما را رسیدگی می کنند

شماهم میتوانید از طریق وب سایت www.vanettelefoni.ir

یا رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,وانت بار https://telegram.me/iranvanetbot

که اپیکشن هست میتوانید درخواست کنید

امکان ارسال بار به تمامی شهرستانها بوسیله,وانت پیکان, و وانت,


توضیح

بوسیله این اپلیکیشن میتوانید در هر جایی از تهران به صورت شبانه روزی درخواست,وانت بار و نیسان بار کنید

1 مبدا را مشخص کنید

2 مقصد را مشخص کنید

3 نوع وسیله ,وانت پیکان, نیسان زامیاد,

4 ثبت درخواست را بزنید

5 همکاران از طریق پیامک یا تماس تلفنی درخواست شما را رسیدگی می کنند

شماهم میتوانید از طریق وب سایت www.vanettelefoni.ir

یا رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,نیسان بار https://telegram.me/iranvanetbot

که اپیکشن هست میتوانید درخواست کنید

امکان ارسال بار به تمامی شهرستانها بوسیله,وانت پیکان, و نیسان,

توضیح

بوسیله این اپلیکیشن میتوانید در هر جایی از تهران به صورت شبانه روزی درخواست,وانت بار و نیسان بار کنید

1 مبدا را مشخص کنید

2 مقصد را مشخص کنید

3 نوع وسیله ,وانت پیکان, نیسان زامیاد,

4 ثبت درخواست را بزنید 

5 همکاران از طریق پیامک یا تماس تلفنی درخواست شما را رسیدگی می کنند

شماهم میتوانید از طریق وب سایت www.vanettelefoni.ir

یا رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,نیسان بار https://telegram.me/iranvanetbot

که اپیکشن هست میتوانید درخواست کنید

امکان ارسال بار به تمامی شهرستانها بوسیله,وانت پیکان, و نیسان,

نوشته‌ها

اپليکيشن وانت تلفنی تهران