امتیاز (5 / 1)

وانت بار  مرکزی تهران

جهت درخواست وانت تلفنی در مرکز تهران با شماره زیر در تماس باشید ما بهترین خدمات حمل بار را برای شما انجام خواهیم  داد

وانت بار تلفنی مرکزی تهران

 ۸۸۰۶۴۳۳۰ _ ۸۸۱۷۶۸۲۰ _۸۸۴۳۸۷۸۶

 • وانت تلفنی امیرآباد
 • وانت تلفنی عباس آباد
 • وانت تلفنی فاطمی
 • وانت خواجه عبد اله..
 • وانت تلفنی بهار شیراز
 • وانت تلفنی آرژانتین
 • وانت تلفنی بهجت آباد
 • وانت تلفنی طالقانی
 • وانت تلفنی امام خمینی
 • وانت تلفنی سهروردی
 • وانت تلفنی آپادانا
 • وانت تلفنی لاله زار

باز دید کننده گرامی با سلام بوسیله ای

باز دید کننده گرامی با سلام بوسیله این اپلیکیشن درخواست وانت و نیسان  را انجام داده  و منتظر تماس اپراتور باشید 

جهت درخواست وانت تلفنی شبانه روزی با شماره های ما در تماس باشید

سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

شمال تهران _ ۲۲۸۸۱۱۷۶ _ ۲۲۶۰۶۱۲۱ _ ۲۲۶۳۶۸۹۸

مرکز تهران ۸۸۱۷۶۸۲۰_ ۸۸۶۴۳۳۰ _ ۸۸۴۳۸۷۸۶

غرب تهران ۰۹۱۰۲۴۲۴۳۵۰_ ۴۴۰۳۰۷۷۱

شرق تهران _ ۷۷۷۵۱۹۱۷ _ ۷۷۴۰۴۶۲۶

جنوب تهران _ ۳۳۰۲۹۱۷۳ _ ۳۳۶۴۰۵۳۳

فکس : ۳۳۶۴۰۵۳۳

همراه : ۰۹۲۰۵۹۷۳۵۹۵ _۰۹۳۹۵۹۷۳۵۹۵_

وانت تلفنی تهران

وانت بار مرکزی تهران

وانت بار مرکزی تهران

وانت بار مرکزی تهران

امتیاز (5 / 1)