5/5 - (2 امتیاز)

جهت درخواست وانت تلفنی در مرکز تهران با شماره زیر در تماس باشید ما بهترین خدمات حمل بار را برای شما انجام خواهیم  داد

وانت بار تلفنی مرکزی تهران

 ۸۸۰۶۴۳۳۰ _ ۸۸۱۷۶۸۲۰ _۸۸۴۳۸۷۸۶

 • وانت تلفنی امیرآباد
 • وانت تلفنی عباس آباد
 • وانت تلفنی فاطمی
 • وانت خواجه عبد اله..
 • وانت تلفنی بهار شیراز
 • وانت تلفنی آرژانتین
 • وانت تلفنی بهجت آباد
 • وانت تلفنی طالقانی
 • وانت تلفنی امام خمینی
 • وانت تلفنی سهروردی
 • وانت تلفنی آپادانا
 • وانت تلفنی لاله زار

باز دید کننده گرامی با سلام بوسیله ای

باز دید کننده گرامی با سلام بوسیله این اپلیکیشن درخواست وانت و نیسان  را انجام داده  و منتظر تماس اپراتور باشید 

جهت درخواست وانت تلفنی شبانه روزی با شماره های ما در تماس باشید

سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

شمال تهران _ ۲۲۸۸۱۱۷۶ _ ۲۲۶۰۶۱۲۱ _ ۲۲۶۳۶۸۹۸

مرکز تهران ۸۸۱۷۶۸۲۰_ ۸۸۶۴۳۳۰ _ ۸۸۴۳۸۷۸۶

غرب تهران ۰۹۱۰۲۴۲۴۳۵۰_ ۴۴۰۳۰۷۷۱

شرق تهران _ ۷۷۷۵۱۹۱۷ _ ۷۷۴۰۴۶۲۶

جنوب تهران _ ۳۳۰۲۹۱۷۳ _ ۳۳۶۴۰۵۳۳

فکس : ۳۳۶۴۰۵۳۳

همراه : ۰۹۲۰۵۹۷۳۵۹۵ _۰۹۳۹۵۹۷۳۵۹۵_

وانت تلفنی تهران

وانت بار مرکزی تهران

وانت بار مرکزی تهران