باز ديد کننده گرامي با سلام بوسيله اين اپليکيشن درخواست وانت و نيسان

را انجام داده  و منتظر تماس اپراتور باشيد

                     اپليکيشن درخواست وانت و نيسان

  اين اپليکيشن درخواست وانت و نيسان                  اين اپليکيشن درخواست وانت و نيسان

برچسبها:اسنپ وانت تلفنی ،اسنپ وانت بار،اپلیکیشن وانت تلفنی،اپلیکیشن وانت بار،اسنپ وانتی

اسنپ نیسان تلفنی ،اسنپ نیسان ،اپلیکیشن نیسان تلفنی،اپلیکیشن نیسان بار،